Mobiilne parkimine

Mobiilne parkimine

Mobiilne parkimine on tänapäeval eesti autojuhtide seas üha populaarseks muutumas. M-parkimine, mis algselt loodi uuendusliku kõrvalvariandina lisaks tavapärasele, parkimispiletiga parkimisele, on nüüdseks muutunud nõnda laialt levinuks, et tõenäoliselt ei mäletagi paljud autojuhid enam, millal nad viimati parkimisautomaadi juures seisid. Mobiiliga parkimise teeb eelkõige mugavaks tõsiasi, et jääb ära vajadus sularaha või pangakaardi kasutamiseks ning ühtlasi pole teil vaja võõras linnas viibides minna rännuretkele lähima parkimisautomaadi tuvastamiseks.

Teine mobiilse parkimise eelis seondub sellega, et Eestis on m-parkimiseks vajalikud telefoninumbrid riiklikult ühtsustatud ning seega toimib parkimine Tartus samamoodi kui näiteks Pärnus. Eesti linnad, kus mobiilselt parkimise eest maksta saab, on Tallinn, Tartu, Viljandi, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu ja Jõhvi.

Parkimine mobiiliga toimub väga lihtsa korra järgi, mis pärast esimest korda selle teenuse kasutamist tõenäoliselt igaühele selgeks saab. Enne selgitamist, kuidas m-parkimine aset leiab, tuleb aga kummutada üks laialt levinud valearusaam mobiiliga parkimise osas: kuigi tegu on võrreldes parkimispileti kasutamisega uuema aja nähtusega, siis ei tähenda see sugugi, et teenust ilma nutitelefonita kasutada ei saa. Ka tavalise või vanema mobiiltelefoni kasutajad saavad kiiresti ja lihtsasti m-parkimist oma sõiduki parkimise eest tasumiseks kasutada.

parkimine mobiiliga

Seega, mida tuleb teha, et mobiilselt parkida? Kõigepealt leidke oma auto jaoks parkimiskoht ja parkige oma sõiduk. Sulgege kindlasti uksed ning seejärel saategi te parkimisega alustada. Parkimisaja alustamiseks saatke sõnum lühinumbrile 1902. Sõnumisse kirjutage esiteks oma auto registreerimisnumber, selle järgi lisage tühik ning lõpuks kirjutage sõnumisse parkimistsooni nimi, milles viibite. Seejärel saatke sõnum ning oodake kindlasti vastust, sest alles vastusõnumi saamine kinnitab, et teie auto m-parkimist on edukalt alustatud ning annab õiguse sõiduki parkimiseks. Lisaks on sõnumis kirjas kogu teie parkimisega seonduv info, näiteks täpne parkimisaja algus.

Arvestage seejuures, et parkimise ajalisele kestvusele on automaatselt rakendatud limiit. Üldiselt on selleks limiidiks neli tundi, kuid esineda võib ka teistsuguseid korraldusi, lisainfot selles küsimuses saate te oma konkreetse teenusepakkuja kodulehelt. Kuigi ajalimiit võib esialgu näida tülika ja küsimusi tekitava lahendusena, on see tegelikult kehtestatud väga hea põhjusega. Nimelt, kui te peaksite autosse naastes ja ära sõites unustama oma m-parkimise sessioon lõpetada, siis ei jää parkimisaeg jooksma vaid lõppeb automaatselt nelja tunni möödudes – nii ei maksa te üle teatud summa. Seega on ajalimiit väga kasulik abimees hajameelsetele autojuhtidele, kes muidu peaksid halva õnne korral maksma päevade, ehk isegi nädalatepikkuse parkimise eest. Kui te teate ette, et kavatsete parkida pikemalt kui ajalimiit ette näeb, siis saatke kohe parkimist alustades kaks või enam parkimise alustamise SMSi.

Eriti mugavaks ja universaalselt rakendatavaks teeb mobiilse parkimise see, et tasulise parkimisaja lõppedes lõppeb automaatselt ka parkimise eest mobiilselt tasu võtmine. Seega kui te pargite oma auto kell kuus õhtul ja juba kell seitse muutub parkimine tolles piirkonnas vabaks, siis ei võeta teilt pärast kella seitset enam parkimise eest raha. Parkimistasu arvestamine jätkub järgmisel hommikul automaatselt alates sellest kellaajast, mil parkimine antud piirkonnas tasuliseks muutub.

Mobiilselt parkides tasub mõelda ka sellele, et ehkki te pargite igati legaalselt, tuleks sellekohane info jätta endast maha ka parkimiskontrolöridele arusaadavalt. Selleks on kõige tõhusam meetod kleepida oma auto tuuleklaasile spetsiaalne M-parkimise kleebis, mis on saadaval paljude mobiilsideteenusepakkujate esindustes.

Mobiilse parkimise lõpetamine on sama lihtne nagu selle alustamine – et mitte öelda lihtsam. Ainus erinevus seisneb selles, et m-parkimise lõpetamiseks ei tule saata mitte sõnumit, vaid teha kõne – kusjuures selle kõne jooksul ei pea te sõnagi lausuma. Seega, kui te soovite mobiilset parkimist lõpetada, siis lihtsalt tehke kõne lühinumbrile 1903 – ning ongi valmis! Kõne funktsioon on seega parkimissüsteemis teiepoolse parkimise lõpetamise dokumenteerimiseks ja jäädvustamiseks, lisaks annab häälsõnum teile infot teie mobiilse parkimise konto jäägi kohta. Konto jääki saate te kasutada järgmisel korral parkides. Lisaks saadetakse teile eelnevalt mainitud info ka tekstisõnumina, kuid erinevalt parkimise alustamisest pole teil vaja jääda sõnumi saabumist ootama, sest kõne sooritamine on piisav, et parkimine lõpetada.

Kolmas kasulik number, mida mobiilselt parkides teada tasub, on lühinumber 1901. See on mugav number, mille abil saate te parkimist alustada eriti kiiresti juhul, kui te pargite samasse parkimistsooni, kuhu te eelmisegi parkimissessiooni puhul. Sellele numbrile helistamise korral ei pea te seega taassisestama ei oma auto registreerimisnumbrit ega ka parkimistsooni, milles asute: tehke lihtsalt kiire kõne ning auto ongi muretult pargitud. Lisaks saate te sellele numbrile helistamise korral pikendada käisvasolevat parkimissessiooni.

Arvestage ka, et m-parkimise puhul ei tasu te vaid parkimistasu vastavalt tsoonile, milles te viibite, vaid lisaks ka mobiilsideoperaatori teenustasu. Mistahes päringu tegemine telefoninumbritele 1901 ja 1902 maksab 0,32 € ning ka parkimiskonto saldoseisu saamiseks SMSi teel on seatud teenustasu 0,32 €.

Positiivse külje pealt tuleb rahakotile kasuks kindlasti teadmine, et kõigis Eesti linnades on parkimine teatava ajavahemiku vältel tasuta. Nii on näiteks Tallinnas esimesed 15 minutit parkimist tasuta. Eri linnade puhul kehtivad aga suuresti erinevad tasuta parkimise ajavahemikud, näiteks on Viljandis suisa esimesed kaks tundi parkimist tasuta.

Teie profiil on teie isiklik assistent

Saate jälgida auto kulutusi, pidada auto logi ja asendusgraafikut, salvestada lemmikmaterjale, märkusi ja dokumente.