Tahmafilter (DPF) ja selle puhastamine

Tahmafilter (DPF) ja selle puhastamine

Käesolevas artiklis tuleb juttu auto koosteüksusest, mille heakord ja sellega seotud probleemid puudutavad ainult diiselautode omanikke: DPF, mida kõnekeeles kutsutakse ka kui DPF filter, tahmafilter või kübemefilter. Tegu on vaid diiselmootoriga sõidukite ehitusse kuuluva süsteemiga, mille eesmärgiks on lihtsalt öeldes puhastada mootorist väljuvat õhku tahmast, põletades seda.

DPF filter

Ilmselgelt koguneb sellesse seadmesse aja jooksul hulgaliselt mittetäielikult põletatud tahma ja muid jääke, mis filtrit ummistama hakkavad, vähendades selle töö tõhusust ning seeläbi aegapikku ka mootori võimsust. Üks kõige enam tahmafiltit ummistavaid tegureid on pidevalt lühikeste vahemaade sõitmine, näiteks linnas. Seega kui teil on kombeks autoga enamasti sõita vaid lühemaid otsi ning pikematele maanteereisidele satute te harva või sisuliselt mitte kunagi, siis on teil suurem tõenäosus lähitulevikus DPFiga seotud probleemidega kokkupuutumiseks. Paljud autotootjad soovitavad isegi sellisel juhul autojuhtidel kord nädalas spetsiaalselt selleks ette võtta sõit maanteel, et filter saavutaks oma optimaalse töötemperatuuri ning seega põletaks ära sinna lühikeste sõitude jooksul kogunevad tahmajäägid.

tahmafiltri puhastus

Veel üks võimalus oma auto kübemefiltri eest hoolitsemiseks on spetsiaalse lisandi lisamine kütusesse (või mõnede autode korral selleks ettenähtud paaki), mille eesmärk on DPF filtri heakorra ja võimalikult pikaaegse toime tagamine. Kui te aga neid meetmeid kasutusele ei võta ning sõidate valdavalt vaid linnas, siis arvestage, et isegi uue auto puhul võib DPFi vahetus või vähemasti selle hooldusvajadus kätte jõuda juba pärast 50 000 km läbimist.

DPF: armatuurlauale on ilmunud selle hooldusvajaduse teade

Seega, kui teil pole soovi DPFi välja vahetada, kuid armatuurlauale on ilmunud selle hooldusvajaduse teade, siis on kõige mõistlikum ja lihtsam variant seda koosteüksust puhastada lasta. DPFi puhastust pakuvad mitmed ettevõtted ja selle puhastamise meetod ning protsess on enamasti võrdlemisi sarnased. Esmalt sooritatakse autole diagnostika, et kindlaks teha, kas hooldusvajaduse põhjuseks on tõepoolest ummistunud kübemefilter või miski muu. Kui selgub, et patuoinaks on tõesti DPF, siis viiakse läbi tahmafiltri puhastus, mis algab auto üles tõstmisega, et selle DPF eemaldada. Seejärel pannakse auto kübemefilter spetsiaalsesse DPFi puhastuskambrisse, kus seda esmalt leotatakse, et muuta sinna kogunenud põlemisjäägid, tahm ja tuhk pehmemaks ja soodustada nende eemaldamist kübemefiltri seintelt. Järgneb pesuprotsess, mille käigus pestakse filter korduvalt läbi.

Kui pesuetapp on lõppenud, siis kuivatatakse DPF filtrit kuuma õhuga ning kontrollitakse selle funktsionaalsust, et kindlaks teha, et seade on jätkuvalt töökorras ning täidab oma funktsioone. Lõpuks paigaldatakse DPF auto külge tagasi ning viiakse läbi seadme andmete lähtestamine juhtploki mälus, et auto juhtplokk mõistaks, et seade on auto külge tagasi kinnitatud ning töötab nüüd korrapäraselt.

Veel üheks võimaluseks tahmafiltri puhastamiseks on selle kõrgkuumutamine ehk põletamine. Tahmafiltri põletamise käigus kuumutatakse seadet äärmiselt kõrge temperatuurini, et täielikult põletada sinna kogunenud põlemisjäägid ning seejärel puhutakse seade läbi, et põlemisjäägid sealt lõplikult eemaldada. Arvestage aga, et seda teenust laialdaselt ei pakuta ning selle läbiviimine ei pruugi kõigil juhtudel probleemi lahendada. Kui te aga otsustate selle variandi kasuks, siis läheb see maksma hinnanguliselt 500-1000 eurot.

Eestis on ka üks ebaseaduslik trend, mida mõned autojuhid DPFiga seotud probleemide lahendamiseks kasutavad, mille vastu me teid kindlasti hoiatada soovime: nimelt tahmafiltri sootuks auto küljest ära lõikamine. Sellisel juhul eemaldatakse seade auto küljest ning kustutatakse auto juhtplokist kõik veakoodid, mis muudab paratamatult auto tarkvara. See tähendab aga omakorda, et kui teie autol järgmisel korral midagi rikki läheb, siis ei ole võimalik viga enam lihtsalt diagnostilise tööriista abil leida, vaid seda tuleb sisuliselt katse-eksitusmeetodil otsima hakata, mis on äärmiselt aeganõudev tegevus ning mille tagajärjeks on suured väljaminekud.

Teiseks on kübemefiltri eemaldamine seadusega keelatud, mistõttu võib selle väljalõikamise tulemuseks olla probleemid autoga erinevates riikides ringi liikudes ning ka ülevaatuselt läbisaamisel. Ning kolmandaks tuleb arvestada, et DPF filter pole autodel imaasjata: selle eesmärk on hoida keskkonda puhtamana ning säästa sellega inimeste tervist. Tahmafiltri eemaldamisega teete te oma auto ohtlikumaks nii teistele inimestele, iseendale kui loodusele. Lõpetuseks arvestage, et kui filter on kord juba eemaldatud, siis selle taaspaigaldamisega seonduvad äärmiselt suured kulud: uue filtri eest maksmine, selle paigaldada laskmine, auto juhtploki taastamine jne.

Seetõttu on olukorras, kus auto tahmafilter on ummistunud ning selle puhastamine mistahes vahenditega osutub võimatuks, ilmselgelt kõige targem otsus uue filtri ostmine ning selle paigaldada laskmine. Uue filtri hind on võrdlemisi kõrge: kuigi odavaimad ja algeliseimad võib kätte saada paarisaja euro eest, siis tänapäevaste autode edasiarenenud süsteemid maksavad enamasti mitutuhat eurot. Sellegipoolest on tolle väljamineku tegemine kõigist valikutest parim ning kõige jätkusuutlikum. Lisaks pidage meeles, et uue filtri kauakestvuse osas saate te ise palju ära teha, hooldades seda regulaarselt ning järgides eelnevalt siin artiklis mainitud soovitusi autoga sõitmise osas.

    Teie profiil on teie isiklik assistent

    Saate jälgida auto kulutusi, pidada auto logi ja asendusgraafikut, salvestada lemmikmaterjale, märkusi ja dokumente.