Esilaternate reguleerimine

Esilaternate reguleerimine

Auto tulede reguleerimine on toiming, mille peab iga autot pikalt omanud sõidukijuht vähemalt korra elus ette võtma. Hea uudis on see, et tegu pole sugugi keerulise protsessiga ei selle tehnilise poole ega selleks vajaliku varustuse/tööriistade osas. Kui tingimused on õiged, saab sellega ka päris algaja hakkama vähem kui 15 minutiga. Käesolevas artiklis õpetame teile, kuidas saate edukalt iseseisvalt auto tulesid kodus reguleerida ilma töökotta minemata ja nii raha kokku hoida. Samas, kui te soovite ikkagi lasta oma sõiduki halogeentulesid või ksenoontulesid korrigeerida oma ala spetsialistil või kogenud professionaalil, siis anname artikli lõpus infot selle kohta, kus saate seda Tallinnas või Tartus teha lasta.

Autode esituled on sõiduohutuse tagamise seisukohalt hädavajalikud. Ehkki osades riikides on päevasel ajal lubatud ka ilma tuledeta sõita, on enamustes riikides tulede kasutamine päev läbi kohustuslik. Nii on see muuhulgas ka Eestis. Päevasel ajal täidvad lähituled peamiselt turvafunktsiooni, muutes sõiduki teel teistele liiklejatele paremini nähtavaks. Lisaks pakuvad nad parandatud nähtavust uduse, pilvise või vihmase ilma korral. Öisel ajal ning eriti pimedal aastaajal, mil pimedus kestab kohati üle 18 tunni järjest, on esitulede kasutamine täielikult möödapääsmatu. Esituled (nii lähituled kui kaugtuled) aitavad teie sõiduki muuta teistele liiklejatele nähtavaks, valgustavad olulisi liiklusmärke ja teetähiseid, aitavad märgata tee ääres pimeduses liikuda võivaid jalgrattureid ja jalakäijaid, võimaldavad teil sõiduteed korralikult näha ning teevad võimalikuks teel olevate takistuste (näiteks teele ette jooksvad metsloomad) aegsa märkamise ja vältimise.

Valesti seadistatud esituled võivad aga pimestada vastu tulevaid autosid ja teisi liiklejaid ning muuta teil auto juhtimise seisukohalt olulise info märkamise keeruliseks või suisa võimatuks. Seetõttu on teil kindlasti oluline teada, kuidas auto esitulesid iseseisvalt seadistada ja reguleerida. Lisaks on soovitatav auto tulesid reguleerida (ükskõik, kas teie autol on halogeentuled või ksenoontuled) ja kontrollida kord 12 kuu jooksul.

Tulede reguleerimiseks kodus pole teil vaja ei spetsiaalseid tööriistu ega keerulist varustust, vaid ainult paari lihtsat vahendit. Esiteks on teil vaja kruvikeerajat (üldjuhul vajate plusspeaga kruvikeerajat, harvemini on kasutusel miinuspeaga kruvid) tulesid reguleerivate detailide asendi muutmiseks. Lisaks on teil vaja mõõdulinti korrektse joonduse kindlaks tegemiseks ning teipi tulede asendi endale üles märkimiseks ja võrdlemiseks.

Auto tulesid tuleb reguleerida kohas, kus teil on küllaldaselt vaba ruumi manööverdamiseks (kas või näitaks autoparklas või parkimismajas) ning vaba seinapinda tulede täpse joonduse kindlaks määramiseks. Enne tulede reguleerimist tasub auto kõiksugustest esemetest ja koormast tühjaks laadida ning soovituslikult võiks auto kütusepaak olla vähemalt pooleldi täis. Abiks on ka see, kui teid on selle toimingu juures aitamas sõber, kes autotulede joonduse kontrollimise ajal auto juhiistmel istub, et auto kaalujaotust võimalikult realistlikuna hoida. Soovituslik on enne reguleerima hakkamist mõõta auto tulede kõrgust maapinnast, võrrelda seda näitajat kahe esitule puhul ning märkida see endale üles.Tark oleks ka paar korda suruda/kõigutada autot kapoti rataste kohal olevast kohast, et veenduda amortisaatorite korrektses toimimises ning nende võrdses kõrguses.

Kontrollige üle rõhk auto rehvides

Lisaks kontrollige kindlasti üle rõhk auto rehvides, et tagada nii tulede kiirte otse ette suundumine. Kui teie autol on esitulede reguleerimise nupp või rullik, siis veenduge, et see on nullasendis.

Auto esitulede kodus reguleerimiseks valige sein, millele langeb võimalikult vähe valgust, sest see aitab teil tulede valgusvihu mõõtmeid ja asendit paremini kindlaks teha. Ühtlasi kontrollige, et maapind, millel reguleerimist läbi viite, on täielikult tasane ega pole kalde all.

Esmalt ajage auto välja valitud seinast umbkaudu 3,0 kuni 4,6 meetri kaugusele. Erinevad autotootjad annavad selleks toiminguks vajaliku kauguse väärtuse erinevana, seega soovitame teil valida distants, mida auto tehasejuhendis mainitakse. Enamike autode puhul on aga eelnevalt välja toodud kaugus optimaalne.

Nüüd pange auto esituled tööle. Seejuures veenduge kindlasti, et te ei kasuta udutulesid ega kaugtulesid, vaid tavalisi lähitulesid. Tehke kindlaks tulede valgusvihu kese ning moodustage sinna teibi abil rist, märkides ära valgusvihu vertikaalse keskme ning horisontaalse keskme. Seejärel soovitame kohe, enne järgnevate sammudega jätkamist teha loodi abil kindlaks, kas tulede horisontaalsed keskmed on omavahel loodis (võrdsel kõrgusel). Kui see nii pole, siis kontrollige auto enda loodis olemist ning kui see tingimus on täidetud, siis võtke tulede ebakorrapärasust hiljem tulesid reguleerides arvesse ja parandage see viga. Lisaks mõõtke enne jätkamist üle tulede valgusvihu keskme kõrgus maapinnast: see ei tohiks sõiduauto puhul soovituslikult olla üle 110 sentimeetri. Vastupidisel juhul võivad teie auto esituled olla liiga ülespoole suunatud, pimestades nõnda vastutulevaid liiklejaid ning takistades teil autotee täielikult nägemist.

Kui olete tulede valgusvihu keskmed kindlaks teinud, on aeg autoga seinast otse eemale tagurdada nõnda, et selle kaugus seinast oleks vahemikus 7,6 meetrit kuni 10,0 meetrit. Erinevad autotootjad annavad ka selleks väärtuseks erinevaid arve, seega juhinduge eelkõige autotootja poolt omaniku käsiraamatus välja toodud väärtusest. Olles sellega valmis, lülitage esituled välja ning avage kapott. Tehke kindlaks esitulede asukoht ning vajadusel eemaldage esitulede klaasi ümbert kapoti alla jääv ehis- või kattepaneeli osa, et ligi pääseda kruvidele, mille abil tulede joondust muuta saab. Pange tähele, et mõnedel autodel on kruvide asemel poldid. Igatahes peaksid need kinnitusdetailid olema heledat, näiteks hõbedast või hallikat värvi, mis muudab nende leidmise lihtsamaks. Kruvisid peaks olema kaks: üks vertikaalse ja üks horisontaalse asendi reguleerimiseks.

Tulede reguleerimine kodus

Nüüd pange lähituled taas tööle ning katke üks esituledest näiteks riidega, et suuta teise tule valgusvihku paremini kindlaks teha.Võrrelge tule valgusvihku eelnevalt seinale tehtud risti asendiga ning reguleerige tuld kahe kruvi abil nõnda, et tule kõige eredam punkt oleks vertikaalselt kas vertikaalse teibiribaga kohakuti või sellest õige pisut allpool. Horisontaalselt peaks mõlemad esituled näitama väga kergelt vertikaalsest joonest paremale poole (ehk olema kergelt suunatud paremale), et vältida vastutulevate sõidukite juhtide pimestamist ning parandada teeääre valgustustaset – see lihtsustab näiteks teele jooksvate loomade kiiremini märkamist.

Pange aga tähele, et selline joondamine kehtib vaid parempoolse liiklusega riikides (sealhulgas Eestis); vasakpoolse liiklusega riikides peaks valgusvihk olema suunatud hoopiski kergelt vasakule poole.

Kontrollige seejärel mõlema tule joondust ja toimimist, paigaldage ehis- või katteliistud tagasi ning tehke autoga proovisõit, et kontrollida, kas tulede joondus on turvaline, korrektne ning teie jaoks sobiv.

Auto esitulesid joondada lasta autotöökojal

Kui te aga ei soovi tulesid kodus reguleerida ning tahate auto esitulesid joondada lasta autotöökojal, siis on selleks arvukalt võimalusi. Tulede reguleerimise teenust pakuvad mitmed teenusepakkujad,kelle töökodasid võite leida kõikjal üle Eesti. Enamasti on erinevaid autotöökodasid, kus auto esitulesid reguleerida saab ka väiksemates linnades, näiteks Põlvas, kuid kui te elate suuremates linnades, näiteks Narvas, Pärnus, Tallinnas või Tartus, siis on populaarseimatel autotöökodadel tihti neis mitmeid filiaale, mille vahel saate valida.

Kommenteeri

Your email address will not be published. Required fields are marked *